Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Información:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Inglés A1.A

Curso 100% subvencionado de 75h 
Calendario: 29/12//2016 al 27/07/2017
Horario: Jueves de 14:00h a 16:00h